dimarts, 16 de gener de 2018

REUNIO AMB CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS

Avui matí ha tengut lloc una reunió dels membres del CEIB amb el Director General de Serveis Socials, senyor Andreu Horrach que ha tractar sobre la regulació de l'etapa de 0-3 anys.Després de la seva intervenció, els membres del CEIB han manifestat la seva postura o han fet preguntes sobre el tema.

 

dilluns, 18 de desembre de 2017

COMISSIÓ PERMANENT

El proppassat dia 14 de desembre vàrem tenir una reunió de la Comissió permanent a la qual destacaríem l'icici de l'estudi de les aportacions a la modificació de la llei dels Consells Escolars i l'anàlisi de l'esborrany de l'ISE de 2014-2015. Els temes es deixaren oberts per a futures reunions.dissabte, 2 de desembre de 2017

PLE

Ahir, dia primer de desembre va tenir lloc un Ple del CEIB en el qual es va aprovar l'Informe 5/2017 sobre el Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

També va intervenir la Sra. Marta Escoda Trobat, directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, per presentar la Memòria anual de l’Institut de la Convivència i l’Èxit Escolar curs 2016-17. Al respecte, seguidament, va haver-hi un debat sobre el tema exposat.